Ölands Köksmejeri

Ostar med smak av Öland

Sydöstra Öland är en speciell plats, så unik att den är klassad som världsarv. Här på Ölands stora alvar är jorden så mager att flisan går i dagen på många ställen. Ja det kallas så när den röda eller grå ölandsstenen av kalk täcker marken. Det är inte mycket jord att växa i men här får de härdigaste örterna sin chans. Här finns backtimjan, ölandstok, ölandssolvända, enbusk och nästan alla svenska orchidéarter. Detta sätter sin alldeles särskilda smak på den mat som produceras här. Vad som växer kring alvaret och vad djuren äter bestämmer hur våra ostar mognar och utvecklas. Det är här vi hämtar inspiration likväl som råmaterial till våra ostar.